Choď na obsah Choď na menu

Obyvateľstvo

9. 12. 2013

 V súčasnosti má Nové Mesto nad Váhom okolo 21 tisíc obyvateľov. Je hospodárskym a kultúrnym centrom podjavorinského kraja. Štruktúra obyvateľstva sa vyznačuje vysokým podielom vzdelanosti a kvalifikovanosťou pracovných síl. V regióne dominuje hlavne obyvateľstvo slovenskej národnosti. V súčasnosti väčšina ľudí pracuje priemysle či službách. Posledné roky začalo obyvateľstvo pracovať aj v nových distribučných skladoch, ktoré boli postavené v blízkosti Nového Mesta nad Váhom.

 

scitanie obyvatelstva 2011

 

nezamestnanost

============================================

Počet obyvateľov: 20 075 (k 31.12.2011)

 

Narodilo sa: 178 z toho dievčat: 78 a chlapcov: 100

 

Zomrelo: 177 z toho 88 žien a 89 mužov

 

Prisťahovalo sa: 256 z toho 147 žien a 109 mužov

 

Odsťahovalo sa: 321 z toho 170 žien a 151 mužov

 

============================================

 

Počet obyvateľov: 20 145 (k 31.8.2010)

 

Narodilo sa: 166 z toho dievčat: 79 a chlapcov: 87

 

Zomrelo: 189 z toho 83 žien a 106 mužov

 

Prisťahovalo sa: 222 z toho 128 žien a 94 mužov

 

Odsťahovalo sa: 338 z toho 182 žien a 156 mužov

 

Národnosť: slovenská - 97,5%

                   česká - 1,5%

                   rómska - 1,5%

                   moravská - 0,2%

                   maďarská - 0,1%

                   ostatné - 0,2%

 

Vierovyznanie: Rímskokatolícka cirkev

                         Evanjelická cirkev augsburského vyznania

                         Náboženská spoločnosť Jehovovi svedkovia

                         ...

 

Počet obyvateľov: 21327 (muži 10335, ženy 10992)

0 - 14 rokov: 3574

Muži 15 - 59 rokov: 7014

Ženy 15 - 54 rokov: 6637

Muži 60+ rokov: 1416

Ženy 55+ rokov: 2544

Nezistený vek: 142

Predproduktívny vek: 16,8 %

Produktívny vek: 64 %

Poproduktívny vek: 18,6 %