Choď na obsah Choď na menu

Nové Mesto nad Váhom leží pri hlavnej ceste Bratislava - Žilina, na malebnom Považí, pod Beckovskou bránou, kde sa údolie Váhu rozširuje do nížiny ohraničenej výbežkami Malých Karpát a Považským Inovcom. Vzniklo na starej obchodnej ceste vedúcej Považím, ktorá v týchto miestach mala odbočku na Moravu, pričom je viac ako pravdepodobné, že touto cestou chodili aj sv. Konštantín a Metod do Nitry. 

Nové Mesto nad Váhom je členom Združenia miest a obcí stredného Považia, je členom taktiež aj Spoločenstva Nových miest v Európe, ktoré združuje všetky mestá v Európe, ktoré majú v názve "Nové Mesto".

 

Zemepisná šírka: 49° 43´ N
Zemepisná dĺžka: 17° 48´ E

Rozloha mesta: 32,58 km2

Počet obyvateľov: 20 075 (k 31.12.2011)
                               20 145 (k 31.8.2010)

Nadmorská výška: najvyššia - 970 m n. m.
                             najnižšia - 165 m n. m.


Horniny: štrky - Zelená voda a vápenec - Čachtice


Podnebie: Mierne teplé, vo vyšších polohách chladnejšie. V lokalite mesta je priemerný počet dní s hmlou medzi 20 a 50, priemerný počet dní so snehom 40 až 60 (11 – 16 %), počet vykurovacích dní 220 až 240 (60 – 66 %).


Vodstvo: Najväčšou riekou okresu je Váh s rovnobežným kanálom, na ktorom sú v Novom Meste nad Váhom a v Hornej Strede vybudované hydroelektrárne. Najväčšími prítokmi Váhu sú 27 km dlhá Bošáčka a 25,3 km dlhá Klanečnica. Jazero Zelená voda vzniklo ťažbou štrku na ploche územia zasahujúceho do katastrov Nového Mesta nad Váhom a Beckova. Jazero sa využíva na kúpanie. Územie rekreácie má výmeru 125,7 ha.


Pôdy: Nivu Váhu pokrývajú nivné pôdy fluvizeme a lužné pôdy čiernice. Na sprašiach v Podunajskej nížine vznikli hnedozeme, na Myjavskej pahorkatine hnedozeme.


Rastlinstvo: Väčšia časť okresu v Podunajskej nížine, Považskom Podolí, Myjavskej pahorkatine ale aj krasové plošiny v Malých Karpatoch sú odlesnené. Sú tu zachované dubové a dubovo- hrabové lesy.

Z chránených rastlín tu rastú: poniklec slovenský, klinček Lumnitzerov, hlaváčik jarný, ľan chlpatý, plavúň sploštený.


Živočíšstvo: Typickí zástupcovia fauny polí a lúk sú - jarabica poľná, prepelica poľná, bažant poľovný, zajac poľný a hraboše.


Chránené územie: Na územie okresu zasahujú dve veľkoplošné chránené oblasti: CHKO Biele Karpaty, CHKO Malé Karpaty. Maloplošné chránené územia: Čachtický hradný vrch, Javorníček, Tematínske vrchy, ktoré sú aj národné prír. rezervácie. Prírodné rezervácie: Hájnica, Plešivec, Turecký vrch, Veľká Javorina. 1, nár. prír. pamiatka. Čachtická jaskyňa a 15 prír. pamiatok, z tých najznámejších. Beckovské hradné bralo, Grúň, Haluzická tiesňava, Pavúkov jarok, Skala pri Beckove a Blažejová.


Zamestnanosť: Väčšina ľudí pracuje v priemysle a službách


Poľnohospodárstvo: Na upätí juhovýchodných svahov Malých Karpát po Nové Mesto nad Váhom sa rozkladajú vinohrady.


Lesné hospodárstvo: V nižších polohách sa zachovali najmä dubové a dobovo-hrabové lesy, vyššie polohy zarástli bučiny.

 

Obyvateľstvo

 
9. 12. 2013 | | Rubrika: O meste

Šport

 
9. 12. 2013 | | Rubrika: O meste

Školstvo

 
9. 12. 2013 | | Rubrika: O meste

Zdravotníctvo

 
9. 12. 2013 | | Rubrika: O meste

Rozlohy obcí

 
8. 12. 2013 | | Rubrika: Okres NMnV

Erby

 
8. 12. 2013 | | Rubrika: Okres NMnV